Over ons

INFOLIJN: 072 533 64 18

De warmte van een Milafire gasvuur

Met meer dan 35 jaar ervaring is Milan Industrie & Handelsonderneming bv een van de eerste bedrijven in Nederland op het gebied van gasgestookte open haardvuren. Onze specialisatie is het produceren van natuurgetrouwe imitatie houtvuren, die men veilig en gemakkelijk kan bedienen. Wij brengen ons product onder de naam Milafire op de markt. Aan de kwaliteit wordt altijd de grootste aandacht besteed. Het product is daardoor een gemakkelijk, veilig en sfeervol gasvuur voor uw woonvertrek. Door het gemak ontsteekt, regelt en dooft u het gasvuur slechts in een handomdraai zonder de nodige rompslomp van het stoken met hout. En u heeft de zekerheid, dat er geen vonken uit het vuur spatten, zoals bij houtvuur dikwijls voorkomt. Wij bieden u een ruime keuze in modellen en maten en kunnen u daardoor in de meesteĀ  gevallen een passende oplossing bieden.

Veiligheid

Alle gastechnische onderdelen van de Milafire gasvuren zijn van hoogwaardige kwaliteit. De bijbehorende waakvlamset is voorzien van een zogenaamde oxypilot, d.w.z. zodra er een overmatig CO2 gehalte in de stookruimte aanwezig is, zal het vuur automatisch doven. Ook wordt elk gasvuur in zijn geheel getest en ingeregeld op de juiste waarden, conform de geldende CE-richtlijnen. Als extra beveiliging bij matige trek in de schoorsteen of bij mechanische geventileerde woningen is men genoodzaakt een rookafvoer-ventilator te plaatsen en een luchttoevoervoorziening aan te brengen. Uw leverancier kan u omtrent deze veiligheidsaspecten adviseren.

Installatie

De installatie dient te geschieden door een erkend installateur volgens de gebruikelijke voorschriften voor gasinstallaties (GAVO). Informeer altijd eerst bij uw leverancier of plaatselijke installateur welke mogelijkheden er voor u zijn, alvorens tot aankoop te besluiten.

Service

Milafire producten zijn optimaal gestest. Mocht er na installatie een storing optreden, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw leverancier die vervolgens de klacht met de fabrikant zal behandelen.

Garantie

Milan garandeert dat eventuele gebreken als gevolg van materiaal- en fabricagefouten in haar product gedurende 10 jaar na de datum van aankoop op kosten van Milan worden hersteld of dat het product in zijn geheel wordt vervangen. De garantie omvat zowel materiaalkosten als arbeidsloon.

- Reparatie wordt niet op kosten van Milan uitgevoerd indien niet overtuigend wordt aangetoond (door middel van een elektronische aankoopbon of factuur) dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.

- De garantie vervalt indien een defect is ontstaan door schade als gevolg van onjuist gebruik, ondeskundige installatie (zoals het niet beschermen van de aluminium waakvlamleiding tegen kalk of kalkresten, verstopte onderdelen als gevolg van gruis van bijv. steenresten in de toevoerleidingen, een beschadigde vonkkabel, verbrande onderdelen door de apparatuur niet buiten de warmtebron van beneden de 70 graden Celsius te plaatsen en beschadigingen die zijn ontstaan door vocht, condens of regenwater) of indien aan het product ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd door daartoe niet door gecertificeerde personen uit de installatie branche die voldoen aan de GAVO.

- De garantie van apparatuur waaronder de mechanische hand-bedieningen en de elektronische-bedieningen, bedragen 2 jaar.

- Voor correct gebruik van het apparaat dient men de instructies uit de gebruiker- en montagehandleiding op de juiste wijze te volgen.